Escoltar

Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

11367. Experimentació en Química Biològica (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S