Escoltar

Māster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anālisi Crítica del Patrimoni Immaterial

Any acadčmic 2018-19 | 60 crčdits | 20 places

11531. Teories del Contacte Literari i Cultural (2018-19)

Crčdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informaciķ sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordināria i en el període d'ampliaciķ de matrícula.
  • Idioma
    Catalā
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors