10637 - Tractament de Llengües. Any acadèmic 2017-18


Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Primer semestre * Català Pendent
( 11 ) - GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca Primer semestre
  • Pascual Cardona, Ciceró
* Català Pendent
( 21 ) - GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa Primer semestre
  • Cirer Costa, Felip
* Català Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.