Escoltar

Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits

11036. Mòdul General (2017-18)

Crèdits 16 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S, MADV