Escoltar

10584 - Economia del Medi Ambient. Any acadèmic 2016-17


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta (sense docència, només exàmens) en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - METU Mallorca Segon semestre * Anglès
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.