Escoltar

10693 - Processos i Contextos Educatius. Any acadèmic 2015-16


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - COMÚ 01 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 2 ) - COMÚ 02 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 3 ) - COMÚ 03 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 4 ) - COMÚ 04 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 5 ) - COMÚ 05 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 6 ) - COMÚ 06 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 7 ) - COMÚ 07 Mallorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 10 ) - COMÚ 10 Menorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 20 ) - COMÚ 20 Eivissa Primer semestre * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.