Escoltar

11415 - Aproximacions Actuals a la Historiografia del Pensament Modern I. Any acadèmic 2015-16


Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - SENSE DOCÈNCIA 2015-16 Mallorca Segon semestre * Castellà Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.