10917 - Bases de Dades i Entorns Software per a Aplicacions Web


Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura 2013-14

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
(1) - MTIN Mallorca Primer semestre Sense límit Anglès
CA ES EN