Escoltar

10881 - Tractament de Llengües. Any acadèmic 2014-15


Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - ESPECIALITAT ANGLÈS I ALEMANY Mallorca Segon semestre * Català
CA ES EN
( 11 ) - ESPECIALITAT ANGLÈS I ALEMANY Menorca Segon semestre
  • Pelegri Pons, Ismael
* Català
CA ES EN
( 21 ) - ESPECIALITAT ANGLÈS I ALEMANY Eivissa Segon semestre * Català Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.