Escoltar

10441 - Control Nerviós de la Ingesta


Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura 2010-11 (informació provisional)

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
(1) - GRUP 1, 1S Mallorca Primer semestre Sense límit Pendent