Màster Universitari. Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Any acadèmic 2022-23

11916. Tendències de Recerca en Activitat Física i Salut en l'Entorn Escolar (2022-23)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català Castellano English

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors