Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2022-23

El darrer dia, improrrogable, per presentar reconeixement de crèdits és el dia 28/10/2022 fins a les 14 hores.

10836. Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat (2022-23)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català Castellano English

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 10

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 10

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 13
Eivissa Grup gran 53
Menorca Grup gran 33

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA