Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2021-22

11807. Societat en xarxa i ciutadania digital (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Grup gran 2