Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2021-22

11077. Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online Grup gran 1
    Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 1S, ONLINE
  • Pendent