Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2021-22

Consultau la versió del pla d'estudis que comença el procés d'adaptació per modificació de pla l'any acadèmic 2022-23.
Els alumnes de continuació podeu seguir amb aquest pla o demanar una adaptació al nou pla mitjançant l'admissió directa. Consultau la informació sobre el procés d'adaptació per modificació de pla.

10900. Models i Tècniques d'Intervenció en Acolliment i Adopció (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 2

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
  • Pendent