Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2021-22

11730. Fonaments de la Investigació Biomèdica (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors