Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2021-22

10979. Complement de l'Especialitat de Música 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 12

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 12
Eivissa Grup gran 52
Menorca Grup gran 32

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 2S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent