Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2021-22

10868. Complement de l'Especialitat de Filosofia 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 4

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 10
Eivissa Grup gran 50
Menorca Grup gran 30

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, AN, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, AN, MENORCA
  • Pendent