Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2021-22

11399. Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1