Màster Universitari. Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2020-21

Totes les assignatures del primer semestre d'aquest estudi s'impartiran durant el curs 2020-21 mitjançant sessions a distància síncrones, d'acord amb el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada.

Aquest màster es pot cursar:

  • en un any dins l'oferta de la UIB,
  • o bé integrat al màster de dos anys del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que és un Erasmus Mundus Joint Master Degree amb finançament de la EU.

11757. Xarxes Complexes (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca