Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2020-21

10994. Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors