Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2020-21

11690. Bases Fisiològiques, Metabòliques i Nutricionals en l'Activitat Física (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura