Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2020-21

11689. Bases Fisiològiques i Nutricionals en Gestació,Lactància, Adolescents i... (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors