Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2020-21

11736. Estrès Oxidatiu i Envelliment (2020-21)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1