Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2020-21

11508. Treball de Fi de Màster (2020-21)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors