Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2020-21

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10829. Pràctiques (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16