Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2020-21

11676. Microbiologia Marina (2020-21)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1