Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2020-21

11625. Treball de Fi de Màster (2020-21)

Crèdits 12 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura