Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21

11399. Mètodes Radioquímics en Anàlisi Ambiental i Biològica (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1