Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2020-21

11215. Treball de Fi de Màster (2020-21)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1