Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2019-20

11057. Eines Telemàtiques per a la Docència (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S, ONLINE

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 2S, ONLINE Online
  • Pendent