Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2019-20

10994. Multiculturalitat i Interculturalitat en la Primera Infància (2019-20)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors