Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2019-20

11690. Bases Fisiològiques, Metabòliques i Nutricionals en l'Activitat Física (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN