Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2019-20

11279. Física de Materials (2019-20)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S