Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2019-20

11508. Treball de Fi de Màster (2019-20)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S