Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2019-20

11394. Gestió de Qualitat (2019-20)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura