Màster Universitari. Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

11735. Alteracions Metabòliques Associades a la Obesitat i a la Diabetis (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
  • Pendent