Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11301. Introducció als Models Matemàtics en la Restauració d'Imatges (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Anglès
  • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors