Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

11056. Treball de Fi de Màster (2017-18)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN, ONLINE