10698 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 2: Contextualització de les ... Any acadèmic 2017-18


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - GRUP 1, AN Mallorca Anual * Català Pendent
( 10 ) - GRUP 10, AN, MENORCA Menorca Anual * Català Pendent
( 20 ) - GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa Anual * Català Pendent
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.