Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

11272. Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S