Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 15 places

11617. Gestió i Direcció de Projectes Agraris (2017-18)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S