10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització.... Any acadèmic 2016-17


Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Primer semestre * Castellà
CA ES EN
( 10 ) - GRUP 10, 1S, MENORCA Menorca Primer semestre * Català
CA ES EN
( 20 ) - GRUP 20, 1S, EIVISSA Eivissa Primer semestre * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.