10704 - Treball de Fi de Màster. Any acadèmic 2016-17


Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Grup Campus Període Professorat
i tutories
Places Idioma
d'impartició
Guia docent
( 1 ) - GRUP 1, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 2 ) - GRUP 2, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 3 ) - GRUP 3, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 4 ) - GRUP 4, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 5 ) - GRUP 5, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 6 ) - GRUP 6, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 7 ) - GRUP 7, AN Mallorca Anual * Català
CA ES EN
( 10 ) - GRUP 10, AN, MENORCA Menorca Anual * Català
CA ES EN
( 20 ) - GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa Anual * Català
CA ES EN
* Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.