Escoltar

Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears - Subprograma 1

Obra Social La Caixa


Resolució Resolucio del subprograma 1 segona convocatòria publicada


La FUNDACIÓ CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d'actuació, i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d'Impuls i Internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta Universitat, mitjançant el seu Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, comparteix aquesta visió i aposta per una oferta de títols oficials de Màster de qualitat, dins els quals la internacionalització ha de jugar un paper primordial.

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) torna a obrir la convocatòria del Subprograma 1 detallat a les bases de la convocatòria del Programa d'Impuls i Internacionalització "Obra Social la Caixa" per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears - Subprograma 1.

Es convoquen ajuts per finançar la participació de professorat de universitats o centres d'investigació estrangers de prestigi en la docència dels Programes Oficials de Màster de la UIB. Convocatòria oberta fins al dia 16 de desembre de 2015 (inclòs)