Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

Santander-Universidades

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Per tant, la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), convoca ara aquest Programa, amb els quatre subprogrames corresponents detallats a les següents bases de la convocatòria

Ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics que formin part de les activitats formatives dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Ajuts a la mobilitat de professorat extern en Programes Oficials de Màster i de Doctorat de la UIB.

Ajuts a la mobilitat de professorat de la UIB en dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat, tesis doctorals en règim de co-tutela internacional i altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).

Ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars (en col·laboració amb el SRI).