Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB (any acadèmic 2023-24)

Compra material de pràctiques - UIB


Correcció de la resolució DEFINITIVA publicada (15/09/2023)


Presentació

Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. Els darrers anys aquest pressupost s'ha dividit entre els diferents centres de la institució, els quals han gestionat la seva part de manera autònoma i independent. Enguany el pressupost rebut de 25.000 euros es repartirà mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al finançament (o al cofinançament) de despeses associades a pràctiques de laboratori, sortides de camp o similars.

Bases

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud

Sol·licituds

El formulari de sol·licitud és a l'enllaç <https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca>

Termini

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 14 de juliol de 2023 (inclòs).

Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web del CEP; el dia de la seva publicació s’avisarà a les direccions dels màsters per correu electrònic.

Correcció de la resolució DEFINITIVA (publicada el 15/09/2023)

Document d'acceptació

Dates

Publicació de la convocatòria
08/06/2023
Termini de presentació de sol·licituds
del 08/06/2023 fins al 14/07/2023
Publicada de la resolució
31/07/2023 provisional; 05/09/2023 definitiva; 15/09/2023 correcció de la resolució definitiva