Ajuts per a la mobilitat docent als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears

Ajuts UIB


Resolució DEFINITIVA 3a convocatòria publicada (29/04/2024)


Presentació

La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, convençuda de la importància que tenen les nostres titulacions en el progrés científic, la investigació, l'excel·lència formativa i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per crear els ajuts per a la promoció de l'excel·lència, enfocats a encoratjar i facilitar la mobilitat de docents de fora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que poden contribuir a la millora constant dels estudis oficials de postgrau de la UIB.

Aquests ajuts seran gestionats pel Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB), que rebran les sol·licituds i establiran les comissions adients per resoldre'ls segons aquesta convocatòria. 

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licituds

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.

Termini

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 10 d'abril de 2024, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, i n'hi haurà tres resolucions al llarg d'aquest període.

Resolució

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, o persona en qui delegui, i els equips directius del CEP i de l'EDUIB. Aquesta comissió es reunirà al voltant del 2 d'octubre de 2023, el 10 de gener de 2024 i el 17 d'abril de 2024. A cada una d'aquestes reunions s'avaluaran i resoldran les sol·licituds que hagin arribat fins a quatre dies hàbils abans de la reunió de la comissió.

Les resolucions d'aquestes convocatòries es publicaran a les planes web del CEP i de l'EDUIB i es comunicaran per correu electrònic als sol·licitants.

Document d'acceptació de l'ajut

Resolució DEFINITIVA 1a convocatòria (publicada el 17/10/2023)

Resolució DEFINITIVA 2a convocatòria (publicada el 01/02/2024)

Resolució DEFINITIVA 3a convocatòria (publicada el 29/04/2024)

Dates

Publicació de la convocatòria
15/09/2023
Finalització del termini de presentació de sol·licituds
10/04/2024
Publicació de la resolució
06/10/2023 1a resolució PROVISIONAL; 17/10/2023 resolució DEFINITIVA 1a convocatòria; 24/01/2024 2a resolució PROVISIONAL; 01/02/2024 resolució DEFINITIVA 2a convocatòria; 24/04/2024 resolució PROVISIONAL 3a convocatòria; 29/04/2024 resolució DEFINITIVA 3a convocatòria;