Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l'alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes Balears

Beques UIB


Resolució publicada (01/10/2021 i 20/12/2021)


La Universitat de les Illes Balears, a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i del Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuda de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de cotutela internacional o altres casos similars.

L’ajut es destinarà a contribuir a les despeses següents: pagament de taxes, tutela acadèmica, despeses de viatge no cobertes per convenis, despeses d’allotjament i manutenció.

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 4 d'abril de 2022, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, i n'hi haurà tres resolucions al llarg d'aquest període. La sol·licitud es farà telemàticament a l'enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.

Per ampliar la informació consultau les bases de la convocatòria d'aquestes beques.

Resolució