Terminis de matrícula

Matrícula d’inici

Per a cada llista d'admissió a màster s'estableix un termini de matrícula.
Si no us matriculau en el termini establert, perdreu la plaça i s’adjudicarà als candidats que hi pugui haver en llista d’espera.

Consultau els terminis de matrícula de cada llista a l’apartat "Com hi puc accedir? -> Terminis de preinscripció, admissió i matrícula" i per presentar la documentació acreditativa.

Es podran fer modificacions de matrícula, sense disminuir el nombre de crèdits, des del moment en què s'hagi formalitzat la matrícula fins al 27 d'octubre de 2023.

Matrícula de continuació

La matrícula de continuació serà del 4 de setembre a les 9.30 hores al 29 de setembre a les 23.59 hores de 2023 (per a totes les assignatures).

Les assignatures especials (treballs de fi de màster i pràctiques externes) també es podran matricular del 2 al 27 d'octubre de 2023.

Per poder formalitzar la matrícula de continuació, les actes de les assignatures matriculades del curs anterior (excepte treballs fi de màster i pràctiques externes) han d'estar tancades.

Es podran fer modificacions de matrícula, sense disminuir el nombre de crèdits, des del moment en què s'hagi formalitzat la matrícula fins al 27 d'octubre de 2023.

Consultau els terminis per presentar la documentació acreditativa.

Estudiants de continuació que han de sol·licitar l'admissió directa

Els estudiants que es troben en alguna de les situacions següents han de sol·licitar l'admissió directa per poder-se matricular:

  • Estudiants que provenen d’un pla d’estudis en extinció i que s’adapten al nou que el substitueix.
  • Estudiants que han estat penalitzats per no haver complert el règim de permanència, després d'haver acabat el període de penalització.
  • Estudiants que han abandonat temporalment els estudis (no s'han matriculat l'any anterior) i compleixen el règim de permanència.
  • Estudiants de nou ingrés que l'any anterior obtingueren l'anul·lació total de la matrícula amb reserva de plaça.

Una vegada se'ls hagi notificat la resolució d'admissió directa, podran formalitzar la matrícula del 4 de setembre a les 9.30 hores al 29 de setembre a les 23.59 hores de 2023.

Es podran fer modificacions de matrícula, sense disminuir el nombre de crèdits, des del moment en què s'hagi formalitzat la matrícula fins al 27 d'octubre de 2023.

Ampliació de matrícula

Els alumnes que hagin formalitzat la matrícula podran afegir assignatures de segon semestre que estiguin disponibles durant el termini d'ampliació de matrícula fixat per a cada màster.